pia-tornstrand-8

Utbildning i medling med anledning av brott enligt lag

Läs mer här.

Kommande datum 2024

Jag har flyttat från Sverige och bor för närvarande straxt nordost om Barcelona. Då efterfrågan på min utbildning fortfarande är stor så kommer jag att då och då hålla utbildning på uppdrag i Sverige.

Hör av dig för offert.

Planering pågår, nu våren 2024, där Region Västerbotten samordnar utbildning av blivande medlare från flera kommuner. Preliminärt utbildningsdatum sept/okt i Umeå.

Förfrågningar finns också från flera kommuner i mellansverige.

--------------------

Från utvärderingen en utbildning okt-22:

"Tack för tre intressanta dagar. Det märks att du brinner för medling och du förmedlar det på entusiastiskt, spännande och tydligt sätt. Det här var en av de bättre utbildningar jag gått"

 

Medlingsutbildning – ger dig verktygen för samtal vid medling

Jag erbjuder schemalagda utbildningar i medling, konflikthantering och reparativa processer. Alla utbildningar kan genomföras på valfri plats eller i min konferensanläggning på Rotviks Gård i Tyresö. 

Alla deltagare som genomfört utbildningen får kursintyg.

Jag är certifierad utbildare.

Medling med anledning av brott

Alla kommuner är skyldiga att erbjuda medling till unga gärningspersoner enligt lag. Denna utbildning riktar sig till er som skall genomföra medlingsuppdrag.

Medling med inriktning mot reparativa processer

Medling, rätt utförd, är en enastående, begriplig och värdig process i konfliktlösning för alla inblandade. Medling bygger på filosofin Reparativ Rättvisa där grundantagandet är att parterna själva äger sin konflikt och att det är de som utifrån sina behov också löser den.

Anpassade utbildningar

Jag erbjuder också anpassade medlingsutbildningar i hela Sverige. Om du som beställare inte har möjlighet att komma till Stockholm kommer jag gärna till er. Vid sådana tillfällen kan det vara klokt att flera kommuner går samman med tanke på tidsbesparing och för att hålla ned kostnaderna. Exempel på detta är när Åsele kommun och Vilhelmina kommun gemensamt anlitade mig för att få en utbildning i medling. Det blev en mycket lyckad utbildning där kursdeltagarna framhöll det positiva och trygga med förankringen i hemmiljön. Jag har också referenser från platsutbildningar i Linköping och Borlänge.


Vi kursare är mycket tacksamma över lösningen med att Pia kom till oss i Borlänge. Dels för att vi tror att vi inte skulle känt oss så trygga i att rollspela tillsammans med andra som vi inte känner, dels för att det var skönt att kunna åka hem för dagen och samla ihop sig inför nästa dag.
[...]
Vi hade en förförståelse om medling som nu utvecklats till en bärande kunskapsplattform varifrån vi känner oss trygga i att åta oss medlingsuppdrag och att vi kommer att kunna utföra uppdraget på ett professionellt sätt.

 

Sagt om utbilningarna

” Du är tydlig, trygg och rolig och utmanar oss i våra tankemönster”

” Det var utmanande – svårt ibland men så otroligt givande”

” Rollspel känns som ett mycket bra sätt att komma igång med medlingen.”

” En mycket kunnig ledare. Bra med upplägget där teori och övningar blandas”

” Bra att höra om verkliga medlingar. Blir trovärdigt.”

”Dagarna uppfyllde mina förväntningar med råge.”

”Superbra utbildare, Pia, proffsig på alla sätt och vis”

” Jag känner mig sugen att börja MEDLA!!”