Handledning för medlare

Medling med anledning av brott, är trots att lagen funnits sedan 2003, fortfarande en främmande fågel bland samverkansaktörererna inom rättsväsendet och samhället i stort. Som medlare i brottmål arbetar men ofta ensam och lite i en uppförsbacke. För att inte fastna i negativa spiraler kan det hjälpa medlaren att pröva sitt förhållningssätt och metod tillsammans med en handledare.

Handledningens syfte är att stärka och utveckla yrkesrollen genom ökad insikt och självkännedom. Svårigheter som opartiskhet behöver medlaren speglas i. Jag kan handleda i såväl metod, ärende och processhandledning.

Tidigare uppdrag hos Eskilstunas medlingsverksamhet och Uppsalas medlingsverksamhet där jag fortfarande handleder.

Referenser finns.

Handleding