Utbildning i medling med inriktning mot reparativa processer

Vem ska gå?

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig om medling och reparativa processer.

Bakgrund

Sedan 2002 finns lagen om medling.
Medlingsverksamhet finns i kommunerna men är begränsad till socialförvaltningens uppdrag. Jag har under många utbildat kommuners medlare i medlingens syfte, struktur och genomförande. Jag har då upplevt att aktörer kring medlaren inte är så informerade och därmed inte så aktiva i att bevaka klientens rättigheter och möjlighet angående medling. De aktörer jag syftar på kan t ex vara målsägarbiträden, försvarsadvokater och brottsofferjourer.

Jag har nu satt samman en utbildning som skall kunna ge en bra grund för att hjälpa dig att ta hand om din klients intressen gällande medling.

Utbildningens innehåll:

  • Medlingslagens syfte
  • Teori - Reparativ rättvisa
  • Lagar som berör medling
  • Gärningspersonens rätt till ett förmöte
  • Målsägandens rätt till delaktighet
  • Medlarens uppdrag/opartiskhet
  • Båda parters perspektiv i medlingsmötet
  • Både teoretiskt och praktiskt om medlingsgången med förmöten och medling

Varför medling

Medling, rätt utförd, är en enastående, begriplig och värdig process i konfliktlösning för alla inblandade. Medling bygger på filosofin Reparativ Rättvisa där grundantagandet är att parterna själva äger sin konflikt och att det är de som utifrån sina behov också löser den. Det är viktigt för att uppnå de hållbara lösningar med personligt ansvarstagande som vi eftersträvar.
Detta är oberoende av om man arbetar med medling vid brott, vårdnadstvister, familjemedling eller medling i arbetslivet, dvs. överallt där konflikter uppstått och behöver lösas.