Pia Törnstrand

Professionell medlare

sdltc2d2f19-nh

Pia Törnstrand

 • erbjuder utbildning i medling
 • har varit ordförande i Svenskt Forum för Medling och konflikthantering 2006 - 2019
 • har byggt upp medlingsverksamheten i Stockholms Stad
 • har gjort konsultuppdrag åt Sollentuna kommun, Jakobsbergs kommun, Solna kommun med flera.
 • är certifierad medlare
 • har genomfört 300+ medlingar vid brott.
 • erbjuder medling på arbetsplatsen
 • erbjuder medling i privatlivet
 • erbjuder grannmedling t ex för bostadsföretag
 • hjälper er med reparativa processer

Medling vid brott

Gärningsperson har enligt lag rätt att träffa en medlare och få en bedömning och information om medling.

Medling på arbetplatsen

Jag kan hjälpa dig som har ett mindre eller medelstort företag eller är HR-chef på ett lite större företag.

Medling i privatlivet

Det kan till exempel vara med grannar, syskon och släktingar när det gäller arv/egendomar eller skilsmässor mm...

Utbildning

Jag är sedan 2022 bosatt utomlands så utbildning i min tidigare lokal på Rotviks Gård är inte möjlig. Jag erbjuder utbildningar i medling hos er eller på anvisad plats.

Föreläsningar

Boka mig för föreläsningar om medling och reparativa processer.

Handledning

Jag hjälper medlare, företagsledare och HR-chefer med medling.

Medling

Konflikter kan alla möta inom vitt skilda områden.

Vänta inte för länge med att söka stöd


Konflikter tar ofta mycket energi och du kan behöva professionell hjälp för att bearbeta det.

Vaknar du med olustkänslor på morgonen, har svårt att somna på kvällen, känner dig hjälplös och förtvivlad eller håller självförtroendet på att försvinna? Då kanske du behöver ta hjälp av en professionell medlare.

Anlita en professionell medlare


Jag är certifierad medlare och arbetar som konflikthanterare inom flera olika områden för både privatpersoner och på arbetsplatser. Under många år har jag föreläst och haft utbildningar inom medlingsteknik för både kommuner och polisen och handleder också professionella medlare på flera orter i Sverige.

Hur går en medling till

Vid en medling är jag opartisk och neutral och hjälper personer som är i konflikt med varandra att lösa problemen. Det är parterna själva som äger sin konflikt men kan behöva hjälp av en opartisk person att bearbeta konflikten och vända den negativa spiralen och istället fokusera på framtiden.

Jag börjar med enskilda möten där vi sorterar ut det viktiga och vad du vill uppnå med medlingen.

Därefter träffas alla gemensamt och varje part beskriver sin egen tolkning av händelsen och konflikten. Här får ni ostört och utan argumentation från den andra parten berätta om vad som hände, hur det har känts och hur händelsen påverkat er. Var och en ger också en egen beskrivning om hur ni önskar att framtiden ska se ut.

Eftersom ni själva äger er konflikt har ni ett gemensamt ansvar att komma fram till en lösning som bygger på var och ens behov. Så avslutningsvis får ni tillsammans formulera hur ni ska gå vidare framöver.

Enskilda möten


Jag börjar med enskilda möten där vi sorterar ut det viktiga och vad du vill uppnå med medlingen.

Mötet


Därefter träffas alla gemensamt och varje part beskriver sin egen tolkning av händelsen och konflikten. Här får ni ostört och utan argumentation från den andra parten berätta om vad som hände, hur det har känts och hur händelsen påverkat er. Var och en ger också en egen beskrivning om hur ni önskar att framtiden ska se ut.

Beslut, hur går vi vidare


Eftersom ni själva äger er konflikt har ni ett gemensamt ansvar att komma fram till en lösning som bygger på var och ens behov. Så avslutningsvis får ni tillsammans formulera hur ni ska gå vidare framöver.

 

pia-tornstrand-3

Jag kan hjälpa er lösa er konflikter

Jag kan hjälpa dig med att lösa konflikter med medling i

 • privatlivet
 • arbetslivet 
 • eller i samband med brott

Jag erbjuder :

 • kurser
 • föreläsningar
 • handledning

Kontakta mig gärna på info@piatornstrand.se eller 0709-902969.