Mina föreläsningar

Medling med anledning av brott, enligt lag:

I denna föreläsning får deltagarna en överblick av medling vid brott, lagen och dess syften. Vilka skyldigheter har kommunerna, hur ser uppdraget och dess åtaganden ut. Hur vi bygger en medlingsverksamhet där medlingens aktörer samverkar.

Hur ser processen ut för den enskilde och vad händer i det slutna rummet.

Vilka är medlarens uppgifter och hur får man parterna att ta ansvar i själva mötet. Vilka effekter kan vi förvänta oss av medling vid brott.

Medling, personligt ansvar och upprättelse; Reparativa processer:

Hur kan vi använda oss av ett reparativt förhållningssätt i allt socialt arbete med ungdomar. Delaktighet för större ansvarstagande kommer med sättet att arbeta reparativt.

Ur innehållet:

  • Vad är medling?
  • Hur går en medling till?
  • Reparativ rättvisa
  • Hinder och framgångsfaktorer
  • Betydelsen av en opartisk medlare