Medling vid brott

Medling vid brott är en process som kan göra mycket gott för våra ungdomar. Det handlar om att ta ansvar, förstå konsekvenser genom direkt kontakt, påverkan på en själv och den andra parten. Under en vanlig rättsprocess möts parterna normalt bara under själva rättegången. Där finns oftast inget eller väldigt lite utrymme för parterna att beskriva sina tankar och känslor kring brottet. Medling är ju till för bägge parter och är frivillig för båda. Jag kan ibland möta ståndpunkten att brottet är för grovt och inte kan komma på tal för medling.  Tvärtom, forskningen slår fast att; ju grövre brottet är desto större effekt har medling. Det viktiga är att individen själv får avgöra om hen vill delta eller inte.

Lagen om medling vid brott

Vi har en lag (2002:445) som reglerar medling, kommunerna har en skyldighet att vara utförare av medling. Samverkanspartner är poliser och åklagare, de har förutom lagen egna riktlinjer och föreskrifter för medling.

Konsult vid medling vid brott

Jag har de sista åren arbetat som konsultmedlare åt Nordvästkommunerna vilket innebär att jag tar alla deras medlingsärenden. För deras del har det inneburit att de kunnat hålla medlingen i gång trots att de har haft många andra uppdrag.

Referenser finns.

Utbildning om medling vid brott

Läs om mina utbildningar.

Brott