Pia Törnstrand – en professionell medlare med lång erfarenhet

sdltc2d2f19-nh

Jag har studerat medling vid Juridiska fakulteten på Luleå Universitet (30 p) och är certifierad medlare och utbildare inom området medling vid brott. Jag har också en grundutbildning i transformativ medling för Joseph Folger och Winny Backlund.

Sedan lång tid tillbaka har jag haft konsultuppdrag inom flera olika områden som till exempel vid brottshändelser, arbetsplats- och grannkonflikter och akuta situationer inom skolväsendet.

Mer om mina erfarenheter nedan.

Engagerad för uppbyggnad av medlings­verksamhet

Efter ett antal år inom skolvärlden engagerades jag hos PreCens (Preventionscentrum) Stockholm för att bygga upp en medlingsverksamhet kring ungdomar och brott i Stockholm Stad. Idag ingår det i Framtid Stockholm där  öppenvårdsinsatser för barn, unga och familjer bedrivs.

Utbildning av medlare och föreläsningar

Under många år har jag utbildat medlare och föreläst om medlingsteknik. Under uppbyggnaden av medling enligt lag utbildade jag i Brottsförebyggande rådets regi. Senare har jag kontinuerligt haft utbildningar i egen lokal eller hos kund 3 - 4 ggr per år.
Jag handleder också professionella medlare på flera orter i Sverige. Jag har föreläst om medling på polisutbildningar, inom olika polisdistrikt och på universitet

SFM – en mötesplats för engagerade personer inom medling

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) är en ideell organisation i Sverige med syfte att vara en mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av medling. Styrelsen består av engagerade personer som representerar yrkesgrupperna advokater, jurister, socionomer och domare.

Jag var ordförande i SFM från 2006 till 2019. Som ordförande ansvarade jag bl.a. för det uppskattade eventet Medlingens dag. Evenemanget håller en hög standard med olika föreläsningar inom området konflikthantering och medling och riktar sig till bland annat advokater, åklagare, socialarbetare och poliser som i sina yrkesroller utmanas med konflikter. Vissa år har det varit internationellt arrangemang där flera hundra gäster deltagit.

http://www.s-f-m.se/