Pia Törnstrand – en professionell medlare med lång erfarenhet

sdltc2d2f19-nh

Jag har studerat medling vid Juridiska fakulteten på Luleå Universitet (30 p) och är certifierad medlare och utbildare inom området medling vid brott. Jag har också en grundutbildning i transformativ medling för Joseph Folger och Winny Backlund.

Sedan lång tid tillbaka har jag haft konsultuppdrag inom flera olika områden som till exempel vid brottshändelser, arbetsplats- och grannkonflikter och akuta situationer inom skolväsendet.

Mer om mina erfarenheter neda.

Engagerad för uppbyggnad av medlings­verksamhet

Efter ett antal år inom skolvärlden engagerades jag hos PreCens (Preventionscentrum) Stockholm för att bygga upp en medlingsverksamhet kring ungdomar och brott i Stockholm Stad. Idag ingår det i Framtid Stockholm där  öppenvårdsinsatser för barn, unga och familjer bedrivs.

Utbilda medlare inom Brottsföre­byggande rådets regi

Under många år har jag utbildat medlare och föreläst om medlingsteknik både som
konsult men också i Brottsförebyggande rådets regi. Jag handleder också professionella medlare på flera orter i Sverige och har föreläst om medling på polisutbildningar och inom olika polisdistrikt.

SFM – en mötesplats för engagerade personer inom medling

Jag är ordförande i Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) sedan 2006. Det är en ideell organisation i Sverige med syfte att vara en mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av medling. Styrelsen består av 14 engagerade personer och representerar yrkesgrupperna advokater, jurister, socionomer och domare.

Som ordförande ansvarar jag för det uppskattade eventet Medlingens dag, ett internationellt arrangemang där flera hundra gäster deltar. Evenemanget håller en hög standard med olika föreläsningar inom området konflikthantering och medling och riktar sig till bland annat advokater, åklagare, socialarbetare och poliser som i sina yrkesroller utmanas med konflikter.

http://www.s-f-m.se/