pia-tornstrand-5

Konflikter i privatlivet

Konflikter i privatlivet kan alla möta inom vitt skilda områden. Det kan till exempel vara med grannar, syskon och släktingar när det gäller arv/egendomar m.m, skilsmässor eller en konflikt du drabbats av som träffat dig djupt och stannat i dig.

Vänta inte för länge med att söka stöd

Konflikter tar ofta mycket energi och du kan behöva professionell hjälp för att bearbeta det.

Vaknar du med olustkänslor på morgonen, har svårt att somna på kvällen, känner dig hjälplös och förtvivlad eller håller självförtroendet på att försvinna? Då kanske du behöver ta hjälp av en professionell medlare.

Anlita en professionell medlare

Jag är certifierad medlare och arbetar som konflikthanterare inom flera olika områden för både privatpersoner och på arbetsplatser. Under många år har jag föreläst och haft utbildningar inom medlingsteknik för både kommuner och polisen och handleder också professionella medlare på flera orter i Sverige.

Hur går en medling till

Vid en medling är jag opartisk och neutral och hjälper personer som är i konflikt med varandra att lösa problemen. Det är parterna själva som äger sin konflikt men kan behöva hjälp av en opartisk person att bearbeta konflikten och vända den negativa spiralen och istället fokusera på framtiden.

Jag börjar med enskilda möten där vi sorterar ut det viktiga och vad du vill uppnå med medlingen.

Därefter träffas alla gemensamt och varje part beskriver sin egen tolkning av händelsen och konflikten. Här får ni ostört och utan argumentation från den andra parten berätta om vad som hände, hur det har känts och hur händelsen påverkat er. Var och en ger också en egen beskrivning om hur ni önskar att framtiden ska se ut.

Eftersom ni själva äger er konflikt har ni ett gemensamt ansvar att komma fram till en lösning som bygger på var och ens behov. Så avslutningsvis får ni tillsammans formulera hur ni ska gå vidare framöver.