pia-tornstrand-5

Vad är medling

Medling är en konfliktlösningsprocess för att lösa eller hantera konflikter mellan parter och används inom flera olika områden. Det kan till exempel vara på arbetsplatser, mellan syskon/släktingar, konflikter mellan grannar, inom äktenskap eller vid brottsmål. Medlingen är helt frivillig för båda parter. 

Metoden bygger på att en tredje opartisk och neutral person som har tystnadsplikt, alltså en medlare, finns med för att underlätta för parterna att kommunicera på ett konstruktivt sätt. Det gäller att personerna känner sig trygga när de träffas och har förtroende för medlaren.

Syftet

I en del fall har parterna tidigare haft en god relation som kollegor på arbetsplatsen, kundrelationer, grannar och så vidare. I andra fall, som till exempel vid brott har de kanske aldrig träffats förut. Oavsett hur relationen varit och vilket man önskar i framtiden är syftet med medling att bearbeta den relation som finns idag för att lösa
konflikten och hjälpa parterna gå vidare.

Om konflikten lever vidare och parterna inte bearbetar den spelar det ingen roll att man nått en överenskommelse. Då kan det istället föra med sig emotionella trauman, stress, nedsatt självkänsla, depression, ångest, osäkerhet och i många fall även fysiska symptom.

Vid en medling när en brottshandling skett är syftet att när gärningspersonen och den som utsatts för brott träffas, ska den som begått brottet få insikt i konsekvenserna av gärningen. Samtidigt ska den brottsutsatte få möjlighet att bearbeta det som hänt. Alla kommuner är skylda enligt lag att erbjuda medling till gärningspersoner under 21 år om
brottet är anmält till polisen och gärningspersonen erkänt.

Målet

Målet med medling är att parterna under träffen löser de problem som uppstått vid konflikten för att de ska kunna vända den negativa spiralen och lägga det bakom sig och hitta ett förhållningssätt till varandra framöver. Då minskar man de negativa följderna.

Det är parterna själva som vet vad som hänt och är experter på sig själva. De äger alltså sin konflikt och avgör vilken lösning som är den bästa för dem. Medlaren ansvarar för själva processen.

Läs mer på sidan Medling i privatlivet Här