Pia Törnstrand hos TV4 News

Socialstyrelsen gjorde under 2012 en översyn av medlingsverksamheten i Sveriges kommuner. Alla samverkansparter fick kritik på flera punkter.

Som ordförande i Svenskt Forum för Medling och konflikthantering gavs jag möjlighet att kommentera resultatet på TV4 News.